Zakład Produkcyjny Zdzisława Ciesielskiego jest firmą rodzinną założoną w 1950 roku przez Józefa Ciesielskiego,
ojca obecnego właściciela. Początkowo zakład zajmował się produkcją drobnych wyrobów metalowych. Po przemianach 
ustrojowych nastąpił dynamiczny rozwój z uwagi na lepsze zaopatrzenie w materiały i maszyny, co zaowocowało postępem
technologicznym i możliwościami produkcyjnymi.
    Nasze produkty są przyjazne środowisku, gdyż znaczna część energii elektrycznej pozyskiwana jest z promieniowania 
słonecznego.
Obecnie zakład jest partnerem handlowym wielu firm w tej branży znanych w całym kraju, między innymi: